purchase

 

  1. ประกาศเชิญชวน
  2. สอบราคา ประกวดราคา
  3. ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้าง
  4. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างหมวดโรงงานและอาคารเก็บบริภัณฑ์ภาคพื้น ผชอ.กทน.ที่ บน.๔๖ (17ธ.ค.61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพ ฯ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ (e-bidding) (13 ธ.ค.61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างหลังคาโปร่งคลุมลานตากผ้า ที่ พัน.อย.บน.๔๖ (คัดเลือกเกินอำนาจ) (13 ธ.ค.61)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์บริการแหล่งท่องเที่ยวทางทหาร บน.๔๖ (e-bidding) (13 ธ.ค.61)

ประกวดราคาจ้างสร้างอาคารศูนย์บริการแหล่งท่องเที่ยวทางทหาร บน.๔๖ (๒๗ พ.ย.๖๑)

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพฯ และปรับภูมิทัศน์โดยรอบ (๒๘ พ.ย.๖๑)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (8 ต.ค.61)

next
prev