home buttonpurchase buttonpurchase

 

  1. ประกาศเชิญชวน
  2. ราคากลางจัดซื้อ/จัดจ้าง
  3. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

  • วิธีคัดเลือก

       งานซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการ น่านฟ้าโมเดล ๒๐๒๐ จำนวน ๙ รายการ (๑๘ ส.ค.๖๓)

 

  • วิธีคัดเลือกเกินอำนาจ
  • วิธีเฉพาะเจาะจง (งานจ้างก่อสร้าง,ปรับปรุงอาคาร)
E-bidding 
 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2051 (คลังพัสดุ ผพธ.บน.46) ที่ บน.46
 สร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุม ฝ่ายคลังพัสดุรวมการ บน.46 และ มว.ดุริยางค์ พัน.อย.บน.46
 

 

 

 

วิธีคัดเลือก

 

 วิธีคัดเลือก เกินอำนาจ

 

 วิธีเฉพาะเจาะจง (งานจ้างก่อสร้าง,ปรับปรุงอาคาร)

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (8 ต.ค.61)

next
prev