นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับราชการทหาร

1

2

6

           นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการรับราชการทหาร ประจำปี ๖๒ ณ ห้องประชุม ๖๐ ปี กองพันอากาศโยธิน กองบิ๔๖ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน 46
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ

job 050162 1

 

service person

  

 

news people

news pressrelease