กองบิน ๔๖ พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนน้ำริดวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 

นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๔๖ โดยมี นาวาอากาศตรี สมนึก สวัสดี นายทหารกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์ พร้อมทีมงานประชาสัมพันธ์ กองบิน ๔๖ แนะแนวการศึกษาต่อในสถาบันหลักของ กองทัพอากาศ เพื่อเป็นแนวทางให้นักเรียน ได้รู้จักกับทหารอากาศ กับการเป็นทหารอาชีพ

ในการนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้แนะแนวเรื่องการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และการฝึกสอนทำอาหาร เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างทักษะความรู้ การพัฒนาทักษะอาชีพต่อไป ณ หอประชุมโรงเรียนน้ำริดวิทยา ตำบลน้ำริด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน 46
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ

job 050162 1

 

service person

  

 

news people

news pressrelease