ลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว

 

 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นาวาอากาศเอก กฤษณ์ เกตุรักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ เมื่อ ๑๖ ม.ค.๖๒

 

 

 

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์กองบิน 46
  2. บริการกำลังพล ทอ.
  3. บริการประชาชน
  4. โฆษก กองทัพอากาศ

job 050162 1

 

service person

  

 

news people

news pressrelease