ขั้นตอนการสมัครเรียนออนไลน์

ขั้นตอนการสมัคร

  1. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารชื่อบัญชีโรงเรียนกวดพิษณุโลกคาเดทเซ็นเตอร์

    ธนาคารกสิกรไทย     สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก   294-2-08598-5

  2. ชำระเงินแล้วแจ้ง วิธีการชำระเงิน ธนาคาร  e-mail ผู้สมัคร และชื่อ-นามสกุล มายังอีเมล์ pcadet.pl@gmail.com หรือ Line ID : pcadet
  3. รอการอนุมัติ โดยการจะส่ง User Name และ Password ไปให้ทางอีเมล์


เงื่อนไขในการเรียน

  1. วีดีโอการเรียนการสอนนี้อนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเรียนเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  2. นักเรียนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ลิขสิทธิ์ทางปัญญาอย่างเคร่งครัด โดยใช้ Username และ Password  ของตนเองเท่านั้น และมิให้ผู้อื่น ใช้ชื่อบัญชีของตน ในการเข้าถึงข้อมูล
  3. พบเห็นการทำผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ทาง ปัญญา การคัดลอก การนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร  แจ้งได้ที่  081-1100333 โดยทางโรงเรียนจะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดและเมื่อคดีสิ้นสุด โรงเรียนจะมอบรางวัลแก่ผู้ชี้เบาะแสจำนวน  50,000 บาท


แก้ไขครั้งสุดท้าย: พุธ, 19 ธันวาคม 2018, 7:08PM