สนใจสอบถามได้ที่ โรงเรียนกวดวิชาพิษณุโลกคาเดทเซ็นเตอร์ โทร 055-906200 หรือ 085-0220066

เข้าเรียนช่างฝีมือทหาร