สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จท่าอากาศยานทหาร กองบิน 46 ในการนี้ น.อ.ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผบ.บน.46 คุณณัฐพร พุทธสีมา รองประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 และข้าราชการ เฝ้ารับ-ส่งเสด็จ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
 
 
Powered by Phoca Gallery