สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดย บ.พระที่นั่ง จากการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย กองบัญชาการกองทัพอากาศ มายัง ท่ากาศยานกองบิน 46 เพื่อเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ ในการนี้ น.อ.ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ ผู้บังคับการกองบิน 46 นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 46 ร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทหาร ตำรวจ ชมรมแม่บ้านทหารบก ชมรมแม่บ้านตำรวจ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ เมื่อวันที่ 6 มิถุยายน 2559

1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
Powered by Phoca Gallery