นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิต้านทานยาเสพติดของกองบิน ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมี คุณอัญเชิญ ขันติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญงาน สาธารณสุขอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด ให้กับ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๔๖ ณ ห้องประชุมเฉลิมอากาศ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐

1
2
3
4
5
6
7
8
 
 
Powered by Phoca Gallery