ติดต่อสอบถามเรื่องทั่วไป​ :
Call Center
โทร. 055-301200

ติดต่อ​​สอบถามเรื่องข่าวประชาสัมพันธ์​ :
แผนกกิจการพลเรือน กองบิน 46
โทร. 055-301200 ต่อ 55243, 55017