bgobject1

เนื้อทองแดงชุบทอง ด้านหน้าเป็นพระพุทธธูปะเตมีย์มงคล ด้านหลังเป็นรูปตราสัญญลักษณ์ของกองทัพอากาศและมีคำว่า กองบิน ๔๖ ฯ รุ่น ๑ สร้างเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๑ ในสมัยที่ น.อ.ทนง  โสมนันทน์ เป็น ผบ.บน.๔๖ ฯ เพื่อมอบสำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมทำบุญในการสร้างพุทธสถาน บน.๔๖ ฯ และ พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ผบ.ทอ.ในขณะนั้น ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดพุทธสถาน บน.๔๖ ฯ ด้วย ประกอบพิธีพุทธาภิเษก ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) อ.เมือง จ.พิษณุโลก

1 font 1 back
ด้านหน้า ด้านหลัง