newactivitywing46 1

1
new
นาวาอากาศเอก ภาณุวัตร เรืองประยูร
รองผู้บังคับการกองบิน ๔๖ เป็นประธาน
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อสร้างภูมิต้านทานยาเสพติด
ของกองบิน ๔๖ ประจำปี ๒๕๖๐
                                            อ่านต่อ...
  1
new
โรงเรียนบ้านสีเสียดบำรุง จ.อุตรดิตถิ์และ
โรงเรียนบ้านวังน้ำพัฒนา จ.กำแพงเพชร 
เข้าเยี่ยมชมกิจการกองบิน ๔๖
 
                                           อ่านต่อ...
1
new
นาวาอากาศเอก ขจรฤทธิ์ แก้วอำไพ
ผู้บังคับการกองบิน ๔๖ ป็นประธานพิธีเปิด
การแข่งขันกอล์ฟการกุศล กองบิน ๔๖
" Wing 46 Open 2017 "
                                          อ่านต่อ...

1
new
กองบิน ๔๖ ได้ทำการสาธิตการใช้
เครื่องดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับทหาร
กองประจำการกองพันทหารอากาศโยธิน
กองบิน ๔๖
                                        อ่านต่อ... 
1
new
น.ท.วีรชาติ นุสิทธิ์ หน.ผกร.บก.บน.46 
พร้อมด้วยข้าราชการ ผกร.ฯ มอบสิ่งของ
เครื่องใช้ด็กเล็ก
      
                                           อ่านต่อ... 
1
new
กองบิน ๔๖ ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก
จัดโครงการอบรมเยาวชนป้องกันเด็กจมน้ำ 
ช่วงปิดภาคเรียน
 
                                            อ่านต่อ...

competency3

knowledge